Tanie Taxi Rewa
Regulamin serwisu

 • Firma PolskaTaksówka.pl oferuje informacje oraz środki pozwalające na korzystanie z usług transportowych, oferowanych przez dostawców usług transportowych będących osobami trzecimi, kierowców i operatorów pojazdów ("Dostawca Usług Transportowych").
 • Usługi te można zamawiać telefonicznie pod numerem +48 660 731 901, poprzez stronę PolskaTaksówka.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
  Firma PolskaTaksówka.pl świadczy usługę polegającą na przekazaniu informacji między odbiorcą, zwanym dalej (klientem), a dostawcą usługi transportowej.
  Firma PolskaTaksówka.pl zobowiązana jest do podjęcia uzasadnionych starań, w celu umożliwienia użytkownikowi kontaktu z Dostawcą Usług Transportowych, w celu uzyskania usług transportowych w zależnosci od dostępności Dostawców Uslug Transportowych w danej lokalizacji lub w jej okolicy, w momencie telefonicznego zamówienia usług transportowych.
 • Aby uniknać jakichkolwiek wątpliwosci:
  firma PolskaTaksówka.pl nie świadczy usług transportowych, ani nie jest przewoźnikiem.
  Usługi transportowe oferuje Dostawca Usług Transportowych.
  Usługi takie można zamówić za naszym pośrednictwem.
  Firma PolskaTaksówka.pl pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy użytkownikiem, a Dostawcą Usług Transportowych.
 • Świadczenie usług transportowych przez Dostawcę Usług Transportowych na rzecz klienta, odbywa się z zastrzeżeniem zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a Dostawca Usług Transportowych.
  Firma PolskaTaksówka.pl nigdy nie jest stroną takiej umowy.
 • Całkowitą odpowiedzialność za jakość usług transportowych ponosi Dostawca Usług Transportowych, który ostatecznie świadczy takie usługi transportowe na rzecz klienta.
  Firma PolskaTaksówka.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej i/lub wynikajacej z usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych, ani też nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Dostawcy Usług Transportowych.
  Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych należy kierować do Dostawcy Usług Transportowych.
 • W ramach aplikacji mobilnej PolskaTaksówka.pl udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs.
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro